^Do góry
 • 1 Ania
  Dzięki nauce w tej szkole mogłam bez trudu poradzić sobie w gimnazjum! Nauczyciele mieli rację, gdy mówili, że wszystko to czego się nauczę przyda się w nowej szkole.
 • 2 Bartek
  To w tej szkole znalazłem prawdziwych przyjaciół, z którymi trzymam się dalej! Z niektórymi spotykamy się po lekcjach i wspominamy czasy podstawówki.
 • 3 Justynka
  W tej szkole zawsze czuję się bezpiecznie. Nie grozi mi nic złego ze strony starszych klas. Wszyscy dbają o to, aby nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wspominam też wycieczki, na których poznałam wiele ciekawych miejsc.
 • 4 Filip
  W szkole są super nauczyciele, zawsze mogę na nich liczyć, gdy czegoś nie umiem. Ja nie lubię się za bardzo uczyć, ale oni zachęcają mnie do tego.
 • 5 Weronika
  Dzięki tej szkole znam ortografię, umiem liczyć, znam przyrodę, historię, uprawiam sport i wiem jak sobie radzić w życiu...
baner

System ocenianiaPrzedmiotowe systemy oceniania w roku szkolnym 2017/2018Każdy przedmiotowy system nauczania musi zawierać dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w ramach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W naszej szkole w ramach tych działań każde dziecko objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną ma założony arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który znajduje się w dokumentacji wychowawcy/nauczyciela przedmiotu.

1. Język polski - klasy IV-VI

2. Matematyka - klasy IV-VII

3. Zajęcia komputerowe i informatyka - klasy IV-VII

4. Języki obce - klasy IV-VII

5. Geografia - klasy VII

6. Historia (Ł.Wadowski)

7. Religia - klasy IV-VII

8. Etyka - klasy IV-VII

9. Biologia- klasy VII

10. Wychowanie fizyczne - klasy IV-VII

11. Zajęcia taneczne

12. Fizyka - kl. VII

13. Szachy

14. Historia (E.Groń)

15. Plastyka

16. Wychowanie fizyczne - klasy 1

17. Edukacja wczesnoszkolna

18. Religia - klasy 1-3

19. Wychowawnie fizyczne (A.Laskowska)

20. Technika
Szkoła Muzyczna

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Żórawinie Rights Reserved.


Facebook youtube