Szkolne Koło Turystyczne w Starej Kopalni w Wałbrzychu

10.11.2018r. Szkolne Koło Turystyczne wyruszyło z Boguszowa Gorce  do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Początkowo zielony szlak prowadził nas Drogą Krzyżową Górniczego Trudu, który skłaniał do refleksji na temat historii regionu oraz trudów pracy jego mieszkańców. Na przełęczy Rosochatka  zmieniliśmy szlak na żółty, prowadzący bezpośrednio do Centrum Naukowego Stara Kopalnia. Tutaj przewodnik, górnik o 30-letnim stażu, wprowadził nas w tajniki pracy pod ziemią. Pasja, z jaką podchodził on do swojego zawodu, wywarła na nas niesamowite wrażenie.